Strona główna Mycoplasma

Mycoplasma

Mycoplasma genitalium jest członkiem mykoplazmy narządów płciowych, która wyłania się, jako ważny czynnik przyczynowo-skutkowy zakażeń przenoszonych drogą płciową u mężczyzn i kobiet. Pojawienie się reakcji łańcuchowej polimerazy i innych metod molekularnych pozwoliło na przeprowadzenie badań na temat mycoplasma genitalium, co jest trudnym organizmem do wyodrębnienia. Oprócz Chlamydia trachomatis, jest ona obecnie ważną i ugruntowaną przyczyną niegonokokowego zapalenia cewki moczowej u mężczyzn, a więc w trwającym i nawracającym zakażeniu.

W wielu badaniach wykazano również pozytywne powiązanie mycoplasma genitalium z mucoprimulentnym zapaleniem szyjki macicy i upławami z pochwy u kobiet. Świadectwa dotyczące chorób zapalnych miednicy i niepłodności są dość przekonujące i wskazują, że ten organizm może powodować narastające infekcje. Nie stwierdzono wyraźnego związku z tym zakażeniem w odniesieniu do wchłaniania bakteryjnego i niekorzystnych wyników ciąży. Rozpoznanie infekcji w wyniku zakażenia bakterią mycoplasma przeprowadza się wyłącznie przy użyciu testów amplifikacji kwasu nukleinowego ze względu na słabe lub powolne wzrastanie bakterii w hodowli.

Chociaż nie ma dostępnych wytycznych dotyczących leczenia, grupa leków przeciwdrobnoustrojowych z makrolidem wydaje się być bardziej skuteczna niż tetracyklin. Wysoka zachorowalność na ten rodzaj zakażeń przenoszonych drogą płciową powoduje konieczność wykonywania testów w kierunku tych chorób.

Badania naukowe o Mycoplasma genitalium

Zgodnie z szacunkiem organizacji badań medycznych stwierdza się, 448 milionów nowych przypadków zakażeń przenoszonych drogą płciową, nabywanych na całym świecie rocznie. Mycoplasma genitalium jest wschodzącą przyczyną chorób przenoszonych drogą płciową i jest związana z zakażeniami moczowo-płciowymi mężczyzn i kobiet na całym świecie. Ponad 25 lat po początkowym wykryciu u mężczyzn z niedokrwinkowym zapaleniem cewki moczowej zakażenie bakterią mycoplasma jest obecnie uznawany za ważny czynnik etiologiczny ostrego i trwałego męskiego zapalenia cewki moczowej odpowiada za około 20-35% chlamydiowe przypadki. Rola tego organizmu w męskiej chorobie układu moczowo-płciowego była znaczącym postępem w wiedzy medycznej na temat chorób przenoszonych drogą płciową, ale jej rola w chorobach zapalnych układu krążenia kobiet nadal nie jest jasna.

Czynniki ryzyka infekcji, jakie stwarza bakteria mycoplasma są typowe jak w przypadku jakichkolwiek chorób przenoszonych drogą płciową. Naukowcy z różnych grup badawczych kobiet i mężczyzn w wieku 21-23 lat wykazali czynniki ryzyka zachowawczego związane z tą infekcją. Większa liczba partnerów, młodszy wiek podczas pierwszego stosunku, posiadanie partnera z objawami infekcji, współwystępowanie z innymi patogenami przenoszonymi drogą płciową, takimi jak chlamydia trachomatis.

Częstość występowania mycoplasma genitalium wzrosła o 10 procent w przypadku każdego dodatkowego partnera seksualnego. Bezobjawowy stan chorobowy jest również poważnym problemem epidemiologicznym z powodu przenoszenia na partnerów seksualnych i może być przenoszeniem pionowym od matki do noworodka. Niektórzy badacze stwierdzili, że infekcja jest częsta, jak zakażenie chlamydem i trichomonazę, i częściej niż rzeżączka. W badaniach prowadzonych w Danii częstość występowania zakażeń wynosi odpowiednio 2,3 i 1,1% u kobiet i mężczyzn.

Ogólne cechy charakterystyczne dla mycoplasma genitalium

Mycoplasma (łacina: forma grzyba) należy do klasy Mollicutes (łacińska: miękka skóra). Rodzaj Mycoplasma zawiera bardzo małe bakterie o rozmiarach od 0,2 do 0,7 μm. Kształt zależy od poszczególnych gatunków mycoplasmy, które mogą różnić się od kulistych, włóknistych lub kolbowych / gruszkowych. M. genitalium jest mycoplasmą w kształcie kolby ruchowej o końcowej strukturze końcówki, która pomaga przylegać do różnych powierzchni i zapewnia ruchliwość ślizgową. Brak ściany komórkowej oznacza również, że ta bakteria ma mniejszą stabilność osmotyczną w środowisku gospodarza

Identyfikacja bakterii mykoplazma

Identyfikacja mycoplasmy i laboratoryjna diagnoza zakażeń mycoplazmatycznych opiera się na klasycznych testach bakteriologicznych obejmujących morfologię, cechy kulturowe, właściwości fizjologiczne i serologiczne. Nowe badania oparte na analizie molekularnej genomowego DNA, RNA z rybosomem, białek komórkowych i lipidów wydają się odeprzeć klasyczne testy i można oczekiwać, że testy molekularne wkrótce staną się przeważającymi testami identyfikacji mycoplasmy.

Osoby aktywne seksualnie powinny przeprowadzać okresowe testy w kierunku chorób takich jak mycoplazma genitalium, aby zapobiec ewentualnym powikłaniom. Próbki odpowiednie do wykrywania bakterii mycoplasma na podstawie kultury lub niekulturowych metod obejmują wymaz z cewki moczowej, mocz, i biopsję endometrium.

Najczęściej zadawane pytania i pojawiające się niepokoje pacjentów zgłaszających się do lekarza

JAK rozpoznać czy doszło do zakażenia bakterią mycoplazma genitalium?

Trzeba przetestować próbkę moczu lub pobrać wymaz cewkowo-odbytowy u mężczyzn. U kobiet próbka moczu jest pobierana, jako wymaz z pochwy lub szyjki macicy. Można poznać odpowiedź na to pytanie, poprzez samodzielne wykonanie testu PCR, który z dużą dokładnością poda wynik badania.

Czy można skutecznie wyleczyć mycoplasma genitalium?

Najczęściej lekarze podejmują leczenie dwoma różnymi antybiotykami. Ważne jest, aby zakończyć drugi etap antybiotyku w celu wyleczenia zakażenia, ponieważ wiele zakażeń jest odpornych na powszechne antybiotyki.

Czy uprawianie seksu w trakcie zakażenia jest niewskazane?

Aby pozwolić sobie na działanie antybiotyków, osoba zakażona nie powinna uprawiać seksu lub powinna używać prezerwatyw na cały czas leczenia.

Czy istnieje potrzeba wykonania kolejnych testów po tym, jak osoba zakażona została poddana leczeniu?

Tak. Aby stwierdzić skuteczność działania antybiotyków, potrzebny jest test po miesiącu po rozpoczęcia leczenia. Nie wszystkie kuracje są skuteczne, a niektórzy ludzie nie mają objawów, dlatego chory powinien wykonać test.

Czy seksualni partnerzy muszą być poddani leczeniu?

Tak. Osoba zakażona bakterią mycoplasma powinna powiedzieć wszystkim partnerom seksualnym, że zdiagnozowano u niej tą chorobę i poprosić ich o leczenie. Jeśli to możliwe, zachęcić ich do udziału w diagnozowaniu i zgłoszeniu się do lekarza, ponieważ używane są odpowiednie antybiotyki, które powinny być zażywane przez wszystkich zakażonych.

Jak zapobiec zakażeniu mycoplasma oraz innym chorobom przenoszonym drogą płciową?

Korzystanie z prezerwatyw przez cały czas uprawiania seksu pochwowego i analnego, tj. bezpiecznych praktyk seksualnych jest najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie zakażenia.